Loading...

Organizacioni odbor 35.savetovanja predvideo je da se u toku Savetovanja održi Okrugli sto sa aktuelnom temom u Hotelu Mona (4*).

Za vreme Savetovanja održaće se TEHNIČKA IZLOŽBA CIGRE Srbija EXPO 2021 u Hotelu Palisad (4*), na kojoj će elektroindustrija i proizvođači elektro opreme iz naše zemlje i inostranstva, konsultanti, naučno-istraživačke organizacije i drugi imati mogućnost da kroz poslovne prezentacije i promotivne aktivnosti prikažu praktičnu realizaciju onoga što je predmet diskusija na Savetovanju.

35. savetovanje CIGRE Srbija

RASPORED RADA NA SAVETOVANJU

MONA

DAN

VREME

SALA

MONA

NEDELJA
03. oktobar 2021

10.00 – 20.00

Registracija učesnika Savetovanja

18:00 – 19.30

SVEČANO OTVARANJE

19:30 – 21.00

Koktel dobrodošlice

PONEDELJAK

04. oktobar 2021

08:45 – 10:45

AKTUELNA TEMA (Panel sesija) br. 1

Razdvajanje interkonekcije kon nentalne Evrope 08.januara i 24.

11:00 – 13:00

AKTUELNA TEMA (Panel sesija) br. 2:
Izazovi energetske tranzicije u Srbiji

13:30 – 14:00

OTVARANJE TEHNIČKE IZLOŽBE (Palisad)

(Dodela zahvalnica sponzorima)

14:15 – 16:00

Poslovne prezentacije sponzora

16:15 – 17:15

AKTUELNA TEMA (Panel sesija) br. 3

NEKI ASPEKTI RESILIENCE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA

18:00 – 19:00

Poslovne prezentacije sponzora

PALISAD

UTORAK

05. oktobar 2021

VREME

SALA

TIMOK

MORAVA

SAVA

08:30 – 10:00

C2

B5

D1

10:30 – 12:00

C2

B5

D1

12:30 – 14:30

Poslovne prezentacije sponzora

15:00 – 16:00

C2

B5

C3

16:15 – 17:00

Poslovne prezentacije sponzora

17:45 – 18:45

SALA TIMOK

AKTUELNA TEMA (Panel sesija) br. 4

Coordina on of cross-border opera on of interconnected
transmission

networks – Advances made within H2020 project CROSSBOW

18:00 – 20:00

Poslovne prezentacije sponzora

SREDA

06. oktobar 2021

VREME

SALA

TIMOK

MORAVA

SAVA

08:30 – 10:00

C4

B2

A1

10:30 – 12:00

C4

B2

A1

12:30 – 14:30

Poslovne prezentacije sponzora
(Palisad)

15:00 – 16:00

C5

B2

A2

16:15 – 17:45

B4

B3

16:15 – 17:45

AKTUELNA TEMA (Panel sesija) br. 5

Aspek trżišta električne energije u okviru novih zakonskih
propisa u

Srbiji i Evropskoj uniji

18:00 – 19:30

Poslovne prezentacije sponzora

20:30

ZAJEDNIČKA VEČERA (CIGRE Srbija)

ČETVRTAK

07. oktobar 2021

08:30 – 10:00

D2

C6

C6

10:30 – 12:00

D2

C6

C6

12:00 – 14:00

 

 

 

Poslovne prezentacije sponzora

15:00 – 16:00

D2

B1

A1

PETAK
08. oktobar 2021

ZAVRŠETAK I ODLAZAK SA
SAVETOVANJA

Program savetovanja

A1 Obrtne električne mašine

A2 Transformatori

A3 Visokonaponska oprema

B1 Kablovi

B2 Nadzemni vodovi

B3 Postrojenja

B4 HVDC i energetska elektronika

B5 Zaštita i automatizacija

C1 Ekonomija i razvoj EES

C2 Upravljanje i eksploatacija EES

C3 Performanse sistema zaštite životne sredine

C4 Tehničke performanse EES

C5 Tržište električne energije i regulacija

C6 Distributivni sistemi i distribuirana proizvodnja

D1 Materijali i savremene tehnologije

D2 Informacioni sistemi i telekomunikacije

OBAVEŠTENJE

- o pridržavanju epidemioloških mera i načinu registracije tokom 35. CIGRE savetovanja -

Svim registrovanim učesnicima 35. CIGRE savetovanja, a zbog epidemiološke situacije,
preporučujemo posedovanje potvrde o:

  • • izvršenoj vakcinaciji ili
    • negativnom PCR testu ne starijem od 72 sata ili
    • negativnom brzom antigenskom testu na Covid-19

Brzi antigenski test možete uraditi i u Užicu na nekoliko lokacija, ali je preporuka da isti uradite
pre dolaska na Zlatibor.
Dezinfekciona sredstava i maske će biti uvek dostupne na više mesta unutar hotela i izložbenog
prostora.