Loading...

PROGRAM MARKETINGA
35. SAVETOVANJA

U okviru 35. savetovanja CIGRE Srbija, koje će se održati na Zlatiboru u periodu od 03. do 08. oktobra 2021. godine, pored diskusije po aktuelnim temama obrađenim u stručnim radovima i razmene mišljenja i iskustava među učesnicima Savetovanja, biće organizovana i tehnička izložba. Organizacioni odbor Savetovanja na taj način želi da omogući proizvođačima elektroopreme, konsultantima, projektantima, naučno-istraživačkim organizacijama i drugim da prezentuju svoja najnovija dostignuća, obnove stare i uspostave nove kontakte sa učesnicima Savetovanja, stručnim i poslovnim ljudima iz elektroprivrednih kompanija i elektroindustrije, što će u značajnoj meri doprineti uspehu i značaju Savetovanja CIGRE Srbija. U tom smislu je koncipiran Program marketinga, koji svojim sadržajem treba da obezbedi uslove za prezentaciju proizvoda i usluga iz elektroenergetske delatnosti, kao i adekvatne načine informisanja, predstavljanja i dogovaranja.

JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, AD ELEKTROMREŽA SRBIJE I MH ELEKTROPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE SU GENERALNI POKROVITELJI SAVETOVANJA.

Oblici učešća na 35. savetovanju CIGRE Srbija su sledeći:

Veliki sponzor; Sponzor; Sponzor Svečanog otvaranja; Sponzor Koktela dobrodošlice; Sponzor svečane večere; Sponzor VIP večere; Sponzor tehnoloških inovacija 35. savetovanja – Android/iOS aplikacije savetovanja; Sponzor tehnoloških inovacija 35. savetovanja – Otvaranje tehničke izložbe; Sponzor tehnoloških inovacija 35. savetovanja – internet prezentacija 35. savetovanja; Sponzor tehnoloških inovacija 35. savetovanja – tehnička podrška savetovanja; Sponzor Studijskog komiteta; Sponzor studenata 35. savetovanja; Izlagač; Poslovna prezentacija; Donator; Pano prezentacija; Distribucija promo-predmeta;Oglašavanje za korisnike svakog od oblika učešća predviđena su odgovarajuća prava i naknade koje su definisane u ovom Programu marketinga.

Veliki sponzor

4 200 €

Veliki sponzor ima pravo na:

 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka u informativnim
 • i propagandnim materijalima za vreme trajanja Savetovanja:
 • • na konferencijama za štampu
 • • u sali svečanog otvaranja
 • • u salama u kojima rade grupe
 • • u Programu Savetovanja
 • • u Spisku radova sa izveštajima stručnih izvestilaca
 • – propagandne poruke koje se štampaju na jednoj strani u:
 • • Programu Savetovanja
 • • Izveštaju o radu Savetovanja
 • – multimedijalnu prezentaciju do 30 Mb na internet
 • prezentaciji Savetovanja
 • – podelu brošura, kataloga i drugih štampanih materijala
 • i promo‑predmeta u sastavu kompleta predviđenog za učesnike
 • Savetovanja
 • – korišćenje opremljenog izložbenog prostora tipa D u okviru
 • prateće izložbe
 • – Poslovnu prezentaciju u trajanju do 60 min, prema rasporedu
 • – 2 kompleta materijala predviđenih za učesnike
 • – 3 pozivnice za svečanu VIP večeru
 •  
 
Velikom sponzoru se dodeljuje Zahvalnica na Svečanom otvaranju Savetovanja.

sponzor

3 000 €

  • Sponzor ima pravo na:
  • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka u informativnim
  • i propagandnim materijalima za vreme trajanja Savetovanja:
  • • na konferencijama za štampu
  • • u sali svečanog otvaranja
  • • u salama u kojima rade grupe
  • • u Programu Savetovanja
  • • u Spisku radova sa izveštajima stručnih izvestilaca,
  • • na internet prezentaciji Savetovanja
  • – propagandne poruke koje se štampaju u Programu Savetovanja 1/2 strane
  • – podelu brošura, kataloga i drugih štampanih materijala
  • i promo‑predmeta u sastavu kompleta predviđenog za učesnike
  • Savetovanja,
  • – korišćenje opremljenog izložbenog prostora tipa A u okviru
  • prateće izložbe
  • – Poslovnu prezentaciju u trajanju do 60 min, prema rasporedu
  • – komplet materijala predviđen za učesnike
  • – 2 pozivnice za svečanu VIP večeru
  •  
 
Sponzoru se dodeljuje Zahvalnica na zajedničkoj večeri učesnika Savetovanja

SPONZOR SVEČANOG OTVARANJA

2 500 €

 • Sponzor svečanog otvaranja ima pravo na:
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka na pozivnicama
 • za svečano otvaranje Savetovanja
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka na panou u sali
 • za svečano otvaranje Savetovanja
 • – podelu brošura, kataloga i drugih štampanih materijala
 • i promo‑predmeta u sastavu kompleta predviđenog za učesnike
 • Savetovanja
 • – isticanje imena firme u informativnim i propagandnim
 • materijalima Savetovanja
 • – komplet materijala predviđen za učesnike
 • – 2 pozivnice za svečanu VIP večeru
 •  

SPONZOR KOKTELA DOBRODOŠLICE

2 500 €

 • Sponzor koktela dobrodošlice ima pravo na:
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka na pozivnicama
 • za svečano otvaranje Savetovanja
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka na panou u prostoru gde će
 • se održati Koktel dobrodošlice
 • – podelu informativno-propagandnog materijala za vreme
 • trajanja Koktela
 • – isticanje imena firme u informativnim i propagandnim
 • materijalima Savetovanja
 • – komplet materijala predviđen za učesnike
 •  

SPONZOR SVEČANE VEČERE

3 200 €

 • Sponzor svečane večere ima pravo na:
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka na pozivnicama
 • za svečanu večeru
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka na panou u sali gde će se
 • održati svečana večera
 • – podelu brošura, kataloga i drugih štampanih materijala
 • i promo- predmeta u sastavu kompleta predviđenog za učesnike
 • Savetovanja,
 • – isticanje imena firme u informativnim
 • i propagandnim materijalima Savetovanja
 • – komplet materijala predviđen za učesnike
 • – 2 pozivnice za svečanu VIP večeru
 •  

SPONZOR VIP VEČERE

3 000 €

 • Sponzor VIP večere ima pravo na:
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka na pozivnicama za VIP večeru
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka na panou u sali gde će se
 • održati VIP večera
 • – podelu brošura, kataloga i drugih štampanih materijala
 • i promo- predmeta u sastavu kompleta predviđenog za učesnike
 • Savetovanja,
 • – isticanje imena firme u informativnim
 • i propagandnim materijalima Savetovanja
 • – komplet materijala predviđen za učesnike
 • – 2 pozivnice za svečanu VIP večeru
 •  

SPONZOR ANDROID / IOS APLIKACIJE SAVETOVANJA

3 000 €

 • Sponzor Android / iOS aplikacije savetovanja ima pravo na:
 • – ekskluzivno isticanje logotipa i zaštitnog znaka u okviru
 • aplikacije koja bi bila dostupna svim učesnicima Savetovanja
 • – podelu brošura, kataloga i drugih štampanih materijala
 • i promo-predmeta u sastavu kompleta predviđenog za učesnike
 • Savetovanja
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka u materijalima Savetovanja
 • – Poslovnu prezentaciju u trajanju do 60 min, prema rasporedu
 • – Multimedijalnu prezentaciju do 30 Mb na internet prezentaciji
 • Savetovanja
 • – 2 pozivnice za svečanu VIP večeru
 •  

SPONZOR OTVARANJA TEHNIČKE IZLOŽBE

2 200 €

 • Sponzor otvaranja tehničke izložbe ima pravo na:
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka na panou u prostoru
 • gde će se održati tehnička izložba (2 banera dimenzija 85cm x200cm
 • sa logotipom i zaštitnim znakom firme)
 • – podelu informativno-propagandnog materijala za vreme
 • trajanja tehničke izložbe
 • – ekskluzivnu mogućnost držanja govora pri otvaranju
 • tehničke izložbe
 • – isticanje imena firme u informativnim
 • i propagandnim materijalima Savetovanja
 • – komplet materijala predviđen za učesnike
 • – dve hostese tokom trajanja tehničke izložbe sa logotipom i
 • zaštitnim znakom firme
 • – 2 pozivnice za svečanu VIP večeru
 •  

SPONZOR INTERNET PREZENTACIJE 35. SAVETOVANJA

1 500 €

 • Sponzor internet prezentacije ima pravo na:
 • – ekskluzivno isticanje logotipa i zaštitnog znaka
 • na posebnoj internet prezentaciji 35. savetovanja
 • – reklamu na internet prezentaciji 35. savetovanja
 • – isticanje imena firme u informativnim
 • i propagandnim materijalima Savetovanja
 • – komplet materijala predviđen za učesnike
 • – 2 pozivnice za svečanu VIP večeru
 •  

SPONZOR TEHNIČKE PODRŠKE SAVETOVANJA

1 500 €

 • Sponzor tehničke podrške ima pravo na:
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka u programu 35. savetovanja
 • – ekskluzivno isticanje logotipa i zaštitnog znaka firme
 • na internet prezentaciji Savetovanja u zasebnom delu koji se odnosi
 • na tehničku podršku (pravila za prezentaciju)
 • – ekskluzivno isticanje logotipa i naziva firme na zvaničnom obrascu
 • za prezentovanje radova (format PP prezentacije)
 • – isticanje logotipa i naziva firme u svim salama ispod
 • projektivnog platna
 • – ekskluzivno isticanje naziva firme na majicama tehničara
 • – isticanje imena firme u informativnim i propagandnim materijalima
 • – komplet materijala predviđen za učesnike
 • – 2 pozivnice za svečanu VIP večeru
 •  

SPONZOR STUDIJSKOG KOMITETA

600 €

 • Sponzor Studijskog komiteta ima pravo na:
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka u materijalima Savetovanja
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka na panou u sali u toku rada
 • grupe za koju se sponzor opredelio
 • – isticanje logotipa i propagandnih poruka preko video projektora
 • pre početka i u pauzi rada grupe
 • – podelu informativno-propagandnog materijala za vreme trajanja
 • rada grupe
 • – isticanje imena firme u informativnim i propagandnim
 • materijalima Savetovanja
 • – 2 pozivnice za svečanu VIP večeru
 •  

SPONZOR STUDENATA 35. SAVETOVANJA

3 500 €

 • Sponzor studenata ima pravo na:
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka u programu 35.savetovanja
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka firme na internet prezentaciji
 • savetovanja u zasebnom delu koji se odnosi na informacije o učešću
 • studenata na 35.savetovanju
 • – isticanje logotipa i naziva firme na natpisima koji će se nalaziti
 • u svim hotelima u kojima će učesnici biti smešteni
 • – dva banera u hotelu u kojem će biti smešteni studenti na ulazu u objekat
 • (banere obezbeđuje sponzor)
 • – ekskluzivno isticanje naziva firme pored svakog rada koji je
 • pripremljen od strane studenata
 • – mogućnost dodele zahvalnice za najbolji rad
 • – isticanje imena firme u informativnim i propagandnim materijalima
 • Savetovanja
 • – komplet materijala predviđen za učesnike
 • – 2 pozivnice za svečanu VIP večeru
 •  

IZLAGAČI

IZLAGAČ

  • Izlagač ima pravo na:
  • – opremljeni tipski štand koji sadrži:
  • • pano 3 x 2.20 m
  • • pult 2 x 0.50 m
  • • natpis sa logotipom 2 x 0.30 m
  • • polica/otvoreni regal 1 x 0.50 m
  • • električni priključak 230V i rasvetu
  • – isticanje imena firme:
  • • u informativnim i propagandnim materijalima Savetovanja * na
  • konferencijama za štampu
  • • na internet prezentaciji Savetovanja;
  • – komplet materijala predviđen za učesnike
  •  

IZLAGAČ NA IZLOŽBI se postaje uplatom iznosa od:
za štand tipa A__________________________________ 1 500 €
za štand tipa B__________________________________ 2 200 €
za štand tipa C__________________________________ 3 000 €
Napomene:

1. Dodatno opremanje štanda je po dogovoru, uz nadoknadu
2. Pravo izlaganja na otvorenom prostoru ispred hotela može se ostvariti uplatom iznosa od 850 €
3. Pravo izlaganja na otvorenom prostoru ispred hotela sa vozilom može se ostvariti uplatom iznosa od 1 250 €

 

POSLOVNA PREZENTACIJA

820 €

 • Korisnik Poslovne prezentacije ima pravo:
 • – da učesnicima Savetovanja predstavi delatnost i profil firme
 • u dogovorenom terminu u trajanju do 60 min.
 • – na isticanje imena firme u:
 • • informativnim i propagandnim materijalima Savetovanja
 • • publikaciji Program Savetovanja
 • • na internet prezentaciji Savetovanja
 •  

DONATOR

600 €

 • Donator ima pravo na:
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka u informativnim
 • i propagadnim materijalima Savetovanja
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka u Programu Savetovanja
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka u Zborniku
 • – isticanje logotipa i zaštitnog znaka na internet prezentaciji
 • Savetovanja
 •  

TIPOVI ŠTANDOVA

PANO PREZENTACIJA

500 €

  • Pano prezentacija nalaziće se u Izložbenom prostoru hotela u kome se održava Savetovanje. Korisnik Pano prezentacije ima pravo na:
  • – postavljanje prezentacije firme na panou veličine 1 x 1 m
  • – isticanje imena firme u:
  • • informativnim i propagandnim materijalima Savetovanja
  • • na internet prezentaciji Savetovanja
  •  

OGLAŠAVANJE

 • – objavljivanje oglasa u Programu Savetovanja i Spisku radova
 • sa izveštajima stručnih izvestilaca na:
 • • 1/1 strana, jedna boja uz uplatu 280 €
 • • 1/2 strane, jedna boja uz uplatu 180 €
 • – objavljivanje multimedijalne prezentacije na internet prezentaciji
 • Savetovanja; veličine do 30 Mb uz uplatu 200 €
 •  

DISTRIBUCIJA PROMO-PREDMETA

250 €

  • Korisniku distribucije Promo-predmeta pripada pravo na:
  • – podelu brošura, kataloga i drugih štampanih materijala
  • i promo-predmeta u sastavu kompleta predviđenog za učesnike
  • Savetovanja
  • – isticanje imena firme u:
  • • informativnim i propagandnim materijalima Savetovanja
  • • publikaciji Program Savetovanja
  • • na internet prezentaciji Savetovanja
  •  

USLOVI PLAĆANJA

 • Iznosi za sve oblike učešća su dati bez poreza na dodatu vrednost.
 • Uplate je moguće izvršiti u više rata:
 • – prva rata iznosi najmanje 30% ugovorene vrednosti 15 dana
 • po potpisivanju Ugovora
 • – preostali deo do 15. septembra 2021. godine
 • Za dinarske uplate iznos evra se obračunava prema srednjem kursu NBS
 • na dan fakturisanja.

OBAVEŠTENJE

- o pridržavanju epidemioloških mera i načinu registracije tokom 35. CIGRE savetovanja -

Svim registrovanim učesnicima 35. CIGRE savetovanja, a zbog epidemiološke situacije,
preporučujemo posedovanje potvrde o:

 • • izvršenoj vakcinaciji ili
  • negativnom PCR testu ne starijem od 72 sata ili
  • negativnom brzom antigenskom testu na Covid-19

Brzi antigenski test možete uraditi i u Užicu na nekoliko lokacija, ali je preporuka da isti uradite
pre dolaska na Zlatibor.
Dezinfekciona sredstava i maske će biti uvek dostupne na više mesta unutar hotela i izložbenog
prostora.